8068-DarkHthrGrey-2-PC850YHDarkHthrGreyModelBack-1200W